Naše kurzy jsou šité na míru společnostem, které chtějí růst. Vladan Wiej
info@besttraining.cz

+420 777 937 607

Služby

Nabízím Vám kompletní služby v oblasti:

Mou prioritou je spokojený zákazník, a proto dbám na vysokou profesionalitu. Dlouholeté zkušenosti v oboru Vám navíc zaručují ty nejlepší služby v oblasti firemního rozvoje a vzdělávání. Preferuji individuální přístup, a proto se plně orientuji na potřeby a požadavky každého zákazníka.

 

Tréninky

Potřebujete zvýšit výkonnost, motivaci, dovednosti a znalosti Vašich zaměstnanců? Rozvojové programy Vám přinesou požadované výsledky. Kurzy jsou praktické, zábavné a netradiční! Rolové hry a případové studie jsou šity na míru a přímo na konkrétní situace, se kterými se  Váši zaměstnanci setkávají. To vše je podpořeno dlouholetými manažerskými a lektorskými zkušenostmi lektora.

 

Firemní kurzy

U firemních kurzů je klíčovým faktorem úspěšnosti rozvojových programů podrobná a důkladná analýza tréninkových potřeb zadavatele. Proto se vždy nejdříve seznamuji s Vaším firemním prostředím, zmapuji si situací a vydefinuji cílový stav. Díky znalosti prostředí zadavatele aplikuji do tréninku reálná cvičení a příklady, které co nejvíce simulují prostředí a situace z praxe.

 

Koučování

Koučování je forma rozvoje šitá na míru, kdy k požadovanému cíli společně s koučovaným stavím jeho individuální cestu. Zaměřuji se na to, jak nejlépe využít potenciál koučovaného, jak rozvíjet silné stránky, najít, co koučovaného brzdí a najít cestu k cíli. Koučování obvykle zaměřujeme na cestu změny a požadované výsledky.

Při koučování plním roli průvodce a prostřednictvím otázek pomáhám koučovanému:

Koučuji především vrcholové manažery, střední management, obchodníky, lektory, konzultanty a ty, kteří chtějí rozvíjet, zdokonalovat a posouvat hranice.

 

Poradenství

Realizuji poradenskou činnost založenou na základě zjištěných dat. Provádím analýzy a průzkumy, na jejichž základě lze přesně identifikovat situaci a podloženě a jasně říci, co je nezbytné k pozitivní změně. Navrhuji, jak navržené postupy co jak nejlépe implementovat, jaké metody a prostředky k tomu využít.

Uvidíte, že spolu najdeme vždy to nejlepší a nejvýhodnější řešení Vašeho požadavku, či kritického místa.

Moderování akcí

Moderuji firemní, sportovní, kulturní a společenské akce. Potřebujete na Vaši akci moderátora, dát sdělení větší váhu a přesvědčit auditorium a posluchače? Jsem připraven Vám v tomto pomoci a zajistit Vám maximální podporu.

 

Mystery shopping

Potřebujete zjistit, jak si Vaši zaměstnanci stojí v kontaktu se zákazníkem? Použijte Mystery shopping.  Mystery shopping je kvalitativní výzkum trhu, který měří maloobchodní kvalitu služeb nebo kdy se získávají informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy. Pomohu Vám zlepšit kvalitu vašich zaměstnanců i služeb.

 

Výběry zaměstnanců

Stále více společností si na vlastní kůži ověřuje, že nevhodně vybraný zaměstnanec představuje v konkurenčním ekonomickém prostředí řádově mnohem vyšší náklady, než investice do vysoce kvalitního výběrového řízení. Přijetí nevhodného kandidáta obvykle stojí společnost 150% jeho ročního zaměstnaneckého platu. Náklady na nevhodně vybraného zaměstnance jsou ještě vyšší v případě manažerských pozic. Umožňuji našim partnerům minimalizovat takovéto riziko. Formou například assessment centra či jiných nástrojů Vám pomohu při výběru zaměstnanců a formování kvalitního týmu.